Home | Chinese | English

Member

Member

time: 2012-07-19 08:24:54


Consultant: Shichun Gui, Danling Peng, Ping Li

Chair:
Yanping Dong

Vice Chair:Rongbao LiBaoguo Chen, Rong ZhouJing Zhou

Executive Director Suiping Wang,Zhi Lu, Zhenqian Li,Xin Jiang, Hong Li,Yanjing Wu,Qiuye Zhao,Hui ZhangYaxu ZhangQingfang Zhang

DirectorRuiming Wang,Lan Sun,Guangze Li,Fuyun Wu,Shujing Zhang,Lin Fan,Jing Yang,Xiaohu Yang, Jing ZhaoChen Zhao,Tao Zeng,Taomei Guo,Junying Liang

Secretary-General :Chen Zhao

Deputy Secretary-General :Guangze Li